Тексеру

  • 1. Ренишав кю құралы
  • 2. Ренишевтік лазерлік интерферометр
  • 3. Геток көлденең динамикалық теңдестіру құралы
  • 4. Алты қырлы CMM
  • 5. Биіктікті өлшеуіш
  • 6. Nikon автоколлиматоры
  • 7. Итальяндық GNR спектрометрі
  • 8.Жұмыс сахнасы